Odkryj zalety

urządzenia seca mBCA.

Medyczny analizator składu ciała seca

Medyczny analizator składu ciała seca

seca mBCA 515 i seca mBCA 525 w skrócie

Medyczny analizator składu ciała seca

Ułatwiona praca, szybkie pomiary oraz medycznie precyzyjne wyniki –

to jest seca mMCA 515.

Urządzenie seca mBCA 515 to medyczny analizator składu ciała, który jest optymalnie dopasowany do wymogów w szpitalach i gabinetach lekarskich. Aby uzyskać precyzyjne wyniki pomiaru BIA (analizy impedancji bioelektrycznej), należy uwzględnić nie tylko wiele czynników technicznych. Urządzenie to, musi zapewniać personelowi jak i pacjentom prostą i szybką obsługę.

Szczególnie istotna jest łatwość odtworzenia wyników pomiaru również w zwykłych warunkach pracy. Dokładnie na te cechy zwrócono szczególną uwagę podczas projektowania seca mBCA 515.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej


Nowy punkt odniesienia w leżącym pomiarze BIA –

to jest seca mBCA 525.

seca mBCA 525 jest mobilnym rozwiązaniem w bioelektrycznym pomiarze impedancji (BIA). Jego lekkość, łatwa obsługa i dokładny pomiar sprawiają, że technologia jest bardzo skuteczna i wszechstronna. Technika pomiaru seca mBCA jest unikatowa na światowym rynku, gdyż masa tłuszczu, wody i mięśni ciała obliczana jest za pomocą nowo opracowanej maty pomiarowej.

Łączy się ona automatycznie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej z ekranem dotykowym, który może przechowywać aż do 100.000 pomiarów. To umożliwia badanie wielu pacjentów i wieloletnią dokumentację wyników pomiaru.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej